KAKO RADI ELEKTRIČNA OGRADA

Sistem električne ograde:  zatvoreno kolo!

Princip rada električne ograde je sledeći:

Kada životinja dodirne provodnik (traka, žica, mreža) električno kolo se zatvara i ona prima elektrošok. Ovo je potpuno bezopasno, ali životinje nauče da ubuduće poštuju električnu ogradu.

ograda

Električna ograda je uvek jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija karika:

 1)    Električni pastir (uređaj):

Emitovanjem kratkih impulsa velike energije ovaj uređaj je srce sistema električne ograde. Preporučljivo je da se odabere odgovarajući uređaj uzimajući u obzir napon i otpornost. Generalno se kao osnova uzima otpor od 500 Ώ, pošto se smatra da je to otpor koji se javi na ogradi prilikom kontakta sa životinjom. Prema VDE standardima napon ne sme biti manji od 2500 V, u protivnom je funkcija električne ograde smanjena (za životinje sa gustim krznom/runom preporučuje se minimalni napon od 4000 V). Noviji uređaji obično imaju lampice koje svetle i upozoravaju kada napon padne ispod 2500 V, kako bi se garantovala sigurnost ograde. Najznačajnije za izbor najpogodnijeg uređaja je izlazni impuls.

Tehničke pojedinosti za sve električne pastire EURO-GUARD prikazane su u tabelama. Između ostalog ovde su i preporučene dužine ograde za svaki od uređaja. Skrećemo vam pažnju da je dužina ograde po VDE standardu samo teoretska vrednost, koja u praksi skoro nikada ne može da se postigne usled različitih faktora (npr. porast vegetacije). Ukoliko ste u mogućnosti uvek birajte uređaj na struju, zbog stalnog napajanja i sigurnosti ograde. Ako niste u mogućnosti da koristite uređaj na struju, a radi se o životinjama koje nisu “lake” za čuvanje, preporučujemo uređaje koji rade na akumulator od 12 V ili sa solarnim panelom. Uređaji sa baterijama od 9 V pogodni su samo za kraće ograde i životinje koje su mirnije-jednostavnije za čuvanje.

2)    Provodnici:

Provodnici su žice (od nerđajućeg čelika ili bakra) koje provode električnu struju!

Mogu da se koriste trake, žice ili mreže (za neke vrste životinja), a postoje četiri kategorije Euro guard provodnika, prema kvalitetu: Star Line, Classic Mix, Top Line i Economy line.

3)    Izolatori:

Pazite da izolatori uvek budu u dobrom stanju. Korozije ili oštećenja smanjuju izolaciju. Zbog toga je potrebno da ih redovno pregledate i da zamenite oštećene izolatore. Izolatore birajte prema nameni.

4)    Uzemljenje:

Veoma važno, a u praksi se često jako zanemaruje. Kada životinja dotakne provodnik strujno kolo se zatvara – ali samo ako se struja koja prođe kroz životinju do zemlje vrati do uređaja. Za svaki uređaj potrebno je odgovarajuće uzemljenje. Za uređaje na struju ili akumulator moraju se postaviti dve ili tri metalne sonde. Sastav zemljišta takođe igra važnu ulogu pri određivanju vrste i broja sondi za uzemljenje. Suvo tlo ima veću otpornost od vlažnog, pa je potrebno jače uzemljenje.