Kategorija Vesti

INPAK NA NOVOSADSKOM SAJMU

Posetite nas na 85. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu!

15.05 – 21.05.2018.

ograda

Dalje

KAKO RADI ELEKTRIČNA OGRADA

Sistem električne ograde:  zatvoreno kolo!

Princip rada električne ograde je sledeći:

Kada životinja dodirne provodnik (traka, žica, mreža) električno kolo se zatvara i ona prima elektrošok. Ovo je potpuno bezopasno, ali životinje nauče da ubuduće poštuju električnu ogradu.

ograda

Električna ograda je uvek jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija karika:

 1)    Električni pastir (uređaj):

Emitovanjem kratkih impulsa velike energije ovaj uređaj je srce sistema električne ograde. Preporučljivo je da se odabere odgovarajući uređaj uzimajući u obzir napon i otpornost. Generalno se kao osnova uzima otpor od 500 Ώ, pošto se smatra da je to otpor koji se javi na ogradi prilikom kontakta sa životinjom...

Dalje

ELEKTRIČNI PASTIRI

Jedan od najozbiljnijih problema sa kojim se suočavaju odgajivači ovaca je njihovo čuvanje- pre svega, treba zadržati životinje na određenom prostoru, a zatim, treba se na neki način zaštititi od grabljivica.U zemljama sa razvijenim ovčarstvom pregonski način ispaše je raširen jer se smanjuje utrošak rada, te je moguće držanje većeg broja ovaca sa istim utroškom rada, a iskorišćavanje raspoloživih pašnjačkih površina je daleko bolje u odnosu na tradicionalni način ispaše.

U osnovi postoje dva načina upravljanja površinom za ispašu na vašem gazdinstvu: kontinuelna i pregonska ispaša. Kontinuelna ispaša jeste jednostavno izvođenje grla na pašnjak, gde ostaju tokom cele sezone...

Dalje